Investicije

Victoria Group je realizovala nekoliko velikih investicija u kompaniju članicu Sojaprotein, od kojih je najznačajnija izgradnja pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata, kapaciteta 70.000 tona godišnje. Vrednost investicije iznosila je 30 miliona evra, a pogon, koji je započeo sa radom u septembru 2012. godine, učinio je ovu fabriku jednim od vodećih fabričkih kompleksa u Evropi sa objedinjenim fazama prerade sojinog zrna. Proizvodi novootvorenog pogona imaju najširu primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji s obzirom na visok procenat proteina koji sadrže.  

Značajan deo investicionog plana predstavlja i ulaganje u obnovljive izvore energije u okviru kojeg je u fabrici Sojaprotein instalirana energana na biomasu, namenjena optimizaciji energetske nezavisnosti i efikasnosti. Ovom investicijom smanjena je potrošnja fosilnih goriva i emisija ugljen-dioksida, u skladu sa politikom očuvanja životne sredine koju kao društveno odgovorne kompanije primenjuju Victoria Group i sve njene članice.

Sojaprotein raspolaže savremenom tehnološkom opremom najpoznatijih svetskih proizvođača. Posebna pažnja se posvećuje stalnom praćenju inovacija i primeni novih saznanja u preradi soje. Maksimalna iskorišćenost proizvodnih kapaciteta uz povećanje produktivnosti postiže se kontinuiranim investiranjem u nove uređaje i modernizaciju pogona - tako je godišnji kapacitet fabrike, zahvaljujući ugradnji nove opreme, povećan sa 160.000t na 250.000t prerađenog sojinog zrna. Ugrađeni su novi mlinovi kojima je udvostručena proizvodnja punomasnog i obezmašćenog brašna, instalirana je nova linija za proizvodnju teksturiranih proizvoda prema svim zahtevima standarda za prehrambenu industriju. Sa novim linijama za uvrećavanje brašna i teksturiranih proizvoda, kao i automatizovanom linijom za paletizaciju vreća, znatno je unapređeno pakovanje proizvoda. Izgradnjom novog magacina za 14.000 paletnih mesta, poboljšani su uslovi prijema, čuvanja i otpreme gotovih proizvoda.

Značajnije investicije:

 • 2016/2017 FDS sistem u pogonu alkoholne ekstrakcije
 • 2016/2017 Filtracija vazduha (HEPA) po pogonima
 • 2016/2017 Prvi stepen destilacije u heksanskoj ekstrakciji sa pratećim objektom
 • 2016/2017 Ekstraktor sa pratećom opremom i objektom
 • 2016/2017 Razdvajanje linija za izdavanje sačme 44% i 48%
 • 2016/2017 Objekat i oprema za MBL obradu finalnih proizvoda
 • 2015/2016 Linija za prosejavanje i umešavanje SPC
 • 2015/2016 Oprema za MBL obradu finalnih proizvoda
 • 2015/2016 Linija za umešavanje sačme
 • 2014/2015 Mlin za CMR (SPC)
 • 2014/2015 DTDC za heksansku ekstrakciju, objekat i instalacije
 • 2012/2013 Mlin za SPC sa pratećom opremom
 • 2013 Kotao na peletiranu slamu
 • 2011/2012 Magacin gotove robe
 • 2011/2012 Rekonstrukcija gasne kotlarnice
 • 2011/2012 Fabrika vode
 • 2011/2012 Kotao na melasu
 • 2010/2012 TSPC – pogon za proizvodnju tradicionalnih proteinskih koncentrata
 • 2011 Ekstruder
 • 2010 Linija za mlevenje punomasnog materijala
 • 2008/2009 Linija za pakovanje i paletizaciju
 • 2008/2009 Linija za ekstrudiranje
 • 2008/2009 Linija za mlevenje belih flekica
 • 2007 Magacin ambalaže
 • 2007 Podno skladište za biomasu
 • 2007 Kotao na biomasu – slamu
 • 2005 Nova sušara za zrno
 • 2004/2005 Povećanje kapaciteta FDS-a
 • 2003/2004 Big-Bag pakerica
 • 2003/2004 Magacin gotove robe