Investicije

Victoria Group je realizovala nekoliko velikih investicija u kompaniju članicu Sojaprotein, od kojih je najznačajnija izgradnja pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata, kapaciteta 70.000 tona godišnje. Vrednost investicije iznosila je 30 miliona evra, a pogon, koji je započeo sa radom u septembru 2012. godine, učinio je ovu fabriku jednim od vodećih fabričkih kompleksa u Evropi sa objedinjenim fazama prerade sojinog zrna. Proizvodi novootvorenog pogona imaju najširu primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji s obzirom na visok procenat proteina koji sadrže.  

Značajan deo investicionog plana predstavlja i ulaganje u obnovljive izvore energije u okviru kojeg je u fabrici Sojaprotein instalirana energana na biomasu, namenjena optimizaciji energetske nezavisnosti i efikasnosti. Ovom investicijom smanjena je potrošnja fosilnih goriva i emisija ugljen-dioksida, u skladu sa politikom očuvanja životne sredine koju kao društveno odgovorne kompanije primenjuju Victoria Group i sve njene članice.

Sojaprotein raspolaže savremenom tehnološkom opremom najpoznatijih svetskih proizvođača. Posebna pažnja se posvećuje stalnom praćenju inovacija i primeni novih saznanja u preradi soje. Maksimalna iskorišćenost proizvodnih kapaciteta uz povećanje produktivnosti postiže se kontinuiranim investiranjem u nove uređaje i modernizaciju pogona - tako je godišnji kapacitet fabrike, zahvaljujući ugradnji nove opreme, povećan sa 160.000t na 250.000t prerađenog sojinog zrna. Ugrađeni su novi mlinovi kojima je udvostručena proizvodnja punomasnog i obezmašćenog brašna, instalirana je nova linija za proizvodnju teksturiranih proizvoda prema svim zahtevima standarda za prehrambenu industriju. Sa novim linijama za uvrećavanje brašna i teksturiranih proizvoda, kao i automatizovanom linijom za paletizaciju vreća, znatno je unapređeno pakovanje proizvoda. Izgradnjom novog magacina za 14.000 paletnih mesta, poboljšani su uslovi prijema, čuvanja i otpreme gotovih proizvoda.