Misija, vizija i korporativne vrednosti

Kompanija Sojaprotein, kao deo poslovnog sistema ADM, deli misiju, viziju i korporativne vrednosti koje su ustanovljene na nivou grupe i svih njenih članica.

Misija:

Mi smo odgovorna kompanija koja sarađuje i podržava poljoprivrednu zajednicu stvarajući vrednost za sve učesnike u lancu snabdevanja.

Prepoznati smo kao pouzdan partner sa proizvodnim portfoliom visokog kvaliteta.

Svoju misiju ispunjavamo sa zaposlenima i poslovnim partnerima, koji afirmišu naše korporativne vrednosti i stvaraju radno i poslovno okruženje zasnovano na saradnji, poverenju, podsticanju i nagrađivanju uspeha. Održivim poslovanjem nastojimo da smanjimo sopstveni uticaj na životnu sredinu i poboljšamo kvalitet života okruženja u kom naši zaposleni žive i rade.

Vizija:

Biti globalno prisutan i prepoznatljiv u agroindustriji. Kroz vertikalnu i horizontalnu integraciju, usklađujemo naše resurse, preduzetničke sposobnosti i naš jedinstven odnos sa poljoprivrednom zajednicom i drugim partnerima u stvaranju vrednosti za kompaniju i sve zainteresovane strane.

Korporativne vrednosti:

  • Timski rad
  • Integritet
  • Pouzdanost
  • Visok kvalitet
  • Dugoročna partnerstva
  • Društvena odgovornost

Politike

Kodeks poslovanja

Politika kvaliteta

Politika životne sredine, zdravlja i bezbednosti (EHS)

 

U skladu sa implementiranim standardima SOJAPROTEIN DOO definiše predmet i područje primene za svoje sisteme menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta bezbednošću hranom i hranom za životinje. 

PREDMET I PODRUČJE PRIMENE SISTEMA KVALITETA I SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Prerada soje u proizvode za prehrambenu industriju i industriju hrane za životinje, kao i u prozvode za krajnje korisnike.

PREDMET I PODRUČJE PRIMENE SISTEMA MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

Proizvodnja punomasnih, malomasnih i obezmašćenih sojinih brašana i grizeva, umereno tostovanih sojinih brašana i grizeva, punomasnog enzimski aktivnog sojinog brašna, funkcionalnih mešavina za prehrambenu industriju, teksturiranih sojinih proizvoda, tradicionalnih sojinih koncentrata namenjenih za prehrambenu industriju, sirovog degumiranog sojinog ulja i lecitina.

PREDMET I PODRUČJE PRIMENE SISTEMA MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Proizvodnja sojine sačme, sirovog sojinog degumiranog ulja, tostovanih brašana i grizeva, tradicionalnih sojinih koncentrata za industriju hrane za životinje, sirovog degumiranog sojinog ulja, sojine melase