Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

7.10.2020
Direktori privrednih društava Victoria Group i Sojaprotein sa velikim zadovoljstvom objavljuju da je gospodin Patrick Mewton prošle nedelje imenovan za Specijalnog savetnika u ovom izazovnom periodu...