Arhiva obaveštenja

15.03.2019 Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje Victoria Group A.D. Beograd
8.03.2019 Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca Sojaprotein A.D. Bečej
30.01.2019 Potvrda o dostavljenom izveštaju
30.01.2019 Potvrda o dostavljenom izveštaju
28.01.2019 Informator o izdavaocu Sojaprotein AD Bečej
15.01.2019 Informator o izdavaocu "Sojaprotein" A.D. Bečej
25.12.2018 Obaveštenje o promeni ukupnog broja akcija sa pravom glasa i vrednosti osnovnog kapitala
12.09.2018 Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara Sojaprotein AD Bečej 07.09.2018.
7.09.2018 Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej
1.09.2018 Polugodišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
28.08.2018 Poziv za vanrednu Skupštinu "Sojaprotein" A.D. Bečej-dopunjen
28.08.2018 Dopuna dnevnog reda za vanrednu Skupštinu "Sojaprotein" A.D. Bečej
27.08.2018 Predlog akcionara za dopunu dnevnog reda Skupštine
17.08.2018 Poziv za vanrednu Skupštinu "Sojaprotein" A.D. Bečej
12.07.2018 Informator o izdavaocu "Sojaprotein" A.D. Bečej
2.07.2018 Odluka o pokriću gubitka - "Sojaprotein" a.d. Bečej
2.07.2018 Odluka o usvajanju izveštaja "Sojaprotein" A.D. za poslovnu 2017. godinu
2.07.2018 Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej
1.06.2018 Poziv za redovnu Skupštinu "Sojaprotein" A.D. Bečej
1.06.2018 Godišnji finansijski izveštaj Sojaprotein ad za 2017. godinu
15.05.2018 Obaveštenje o odlaganju dostavljanja i javnog objavljivanja kvartalnog finansijskog izveštaja
11.05.2018 Izjašnjenje po zahtevu Berze
30.04.2018 Upitnik o praksi korporativnog upravljanja "Sojaprotein"A.D. Bečej
30.04.2018 Obaveštenje o nedostavljanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
25.04.2018 Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja izdavaoca "Sojaprotein" A.D. Bečej

Pages