Arhiva obaveštenja

9.06.2016 Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu "Sojaprotein" A.D.
8.06.2016 Predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine "Sojaprotein"A.D.
25.05.2016 Poziv za redovnu Skupštinu "Sojaprotein"A.D. Bečej
16.05.2016 Objavljen finansijski izveštaj za period Januar-Mart 2016
28.04.2016 Godišnji izveštaj "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2015. godinu
26.04.2016 Upitnik o praksi korporativnog upravljanja "Sojaprotein"A.D. Bečej
26.04.2016 Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja izdavaoca "Sojaprotein"A.D. Bečej
28.03.2016 Informator o izdavaocu "Sojaprotein" AD Bečej
22.03.2016 Najava dostavljanja Informatora izdavaoca "Sojaprotein" AD Bečej
13.11.2015 Objavljen finansijski izveštaj za III kvartal i prvih devet meseci 2015. godine
10.11.2015 NAJAVA DOSTAVLJANJA DEVETOMESEČNOG IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ ZA TREĆI KVARTAL (PERIOD 01.JUL - 30.SEPTEMBAR 2015. GODINE))
14.08.2015 Objavljen finansijski izveštaj za period Januar-Jun 2015.
11.08.2015 Najava dostavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja
21.07.2015 Upitnik o praksi korporativnog upravljanja "Sojaprotein" AD Bečej
8.07.2015 Javnobeležnički zapisnik sa redovne Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej
24.06.2015 Odluka o raspodeli dobiti "Sojaprotein" A.D. Bečej u 2014. godini
24.06.2015 Odluka o usvajanju Fiansijskih izveštaja za 2014. godinu
24.06.2015 Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej
8.06.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
22.05.2015 Poziv za redovnu Skupštinu "SOJAPROTEIN" A.D. Bečej
20.05.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
15.05.2015 Objavljen finansijski izveštaj za period Januar-Mart 2015.
12.05.2015 Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za period Januar - Mart 2015. godine
12.05.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
30.04.2015 Godišnji izveštaj “Sojaprotein” a.d. Bečej za 2014. godinu

Pages