Napomena o ostvarivanju prava nesaglasnih akcionara