Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca Sojaprotein A.D. Bečej

Obaveštavamo zaposlene Društva SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ (u daljem tekstu: Ciljno društvo), da je Victoria Group a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Ponuđač), dana 09.08.2019. godine dobila Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva broj 1/2-102-2904/9-19.

Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 1.504.222 akcije (10,91%).

Cena koju se Ponuđač obavezuje da plati je 180,00 RSD po akciji.

Datum otvaranja ponude za preuzimanje je 13.08.2019., a datum zatvaranja 02.09.2019. godine.

Svi zaposleni Ciljnog društva mogu, na organizovan način, dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje akcija, posebno sa stanovišta njenog uticaja na zaposlenost (na obrascu MUO), u roku od pet dana od dana objavljivanja ovog Obaveštenja. Obrazloženo mišljenje, potpisano od strane izabranih predstavnika, zaposleni dostavljaju upravi društva neposredno u prijemnoj kancelariji u prizemlju Upravne zgrade S-1 ili poštom na adresu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, Industrijska 1.

U prilogu ovog obaveštenja je Tekst ponude za preuzimanje akcija i Mišljenje Nadzonog Odbora Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje.

Ponuda

Mišljenje

 

Ovo Obaveštenje sa prilozima se ističe na oglasnoj tabli Ciljnog društva  na internet stranici Ciljnog društva www.sojaprotein.rs dana 16.08.2019.god.

                                     ZA „SOJAPROTEIN” A.D. BEČEJ

                                                                             Marko Abramović, Generalni direktor