tradkon-SPC-75

Hemijske karakteristike

Sadržaj proizvoda % Garantovani sadržaj
Protein* (N x 6,25) min. 65,0 % (I)
Voda max. 8,0 % (I)
Mast* max. 0,5% (I)
Celuloza* max. 5,0 % (I)
Pepeo* max. 7,0 % (I)
*računato na suvu materiju Rezultat dobijen (I) analizom, (3) periodično

Osnovna svojstva

Boja prirodna
Ukus svojstven proizvodu
Miris neutralan
Izgled vrlo sitan prah

Varijacije navedenih vrednosti boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrno soje). Tradicionalni sojni koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).

Naziv proizvoda Šifra proizvoda Granulacija Pojedinačno pakovanje Broj vreće na paleti Neto težina na paleti
TRADKON SPC-75 BFC100000201 min. 98% < 75 mikrona 25 kg 30 750 kg
TRADKON SPC-75 BFC100000202 min. 98% < 75 mikrona big bag 1 900 kg
TRADKON SPC-75 BFC100000203 min. 98% < 75 mikrona rinfuz - -

Primena proizvoda

TRADKON SPC-75 je prvenstveno namenjen za ishranu teladi mlečne rase.