Sojini proteinski koncentrati

Sojini proteinski koncentrati (SPC) su proizvodi višeg stepena prerade sojinog zrna i oni sadrže približno 70% proteina. Odlikuju se niskim nivoom antinutritivnih materija i imaju optimalan aminokiselinski profil i odličnu svarljivost.

Dodatnom obradom u postupku vodeno-etanolske ekstrakcije iz obezmašćenih sojinih belih flekica izdvajaju se rastvorivi šećeri i time se sadržaj proteina u finalnom proizvodu podiže na 65-70%.

Proizvodi u asortimanu Sojaproteina dobijeni na ovaj način su brašna i teksturirani sojini proteinski koncentrati.

Sojini proteinski koncentrati imaju značajnu primenu u prehrambenoj industiji i farmaceutici kad je u pitanju ljudska upotreba, a naročito intenzivnu primenu imaju u ishrani životinja.

Danas je ishrana životinja nezamisliva bez proizvoda od soje, pri čemu su sojini proteinski koncentrati sve više zastupljeni, naročito kod određenih vrsta životinja i mlađih kategorija sa još nedovoljno razvijenim digestivnim traktom.

Sojini proteinski koncentrati pripadaju sofistsiciranoj grupi proizvoda u sistemu prerade soje. Oni imaju značajno višu nutritivnu vrednost u odnosu na sojinu sačmu i karakteriše ih nizak sadržaj oligosaharida (<3%) i vrlo niske tipične vrednosti za antigene faktore. Pored toga, ujedno predstavljaju cenovno efikasnu alternativu za visokokvalitetne proteine animalnog porekla (kao što su obrano mleko u prahu ili riblje brašno) u ishrani teladi, prasadi, pilića, kućnih ljubimaca, i u sektoru akvakulture.