Brošura o tehnologiji proizvodnje soje

Victoria Logistic, članica Victoria Group, pripremila je za poljoprivredne proizvođače brošuru o tehnologiji proizvodnje soje. U njoj su sažeto date sve ključne informacije vezane za agrotehniku ove uljarice: osnovnu obradu zemljišta, predsetvenu pripremu, mineralnu ishranu, setvu, mere nege i zaštitu od korova, štetočina i bolesti, desikaciju i žetvu.
Brošuru o tehnologiji proizvodnje soje možete preuzeti ovde.