Victoria Group deo programa korporativnog volontiranja „Akademija poslovnih veština“

U okviru Foruma socijalnih inovacija koji je održan 22. aprila u Beogradu predstavljen je dosadašnji rad „Akademije poslovnih veština“ za neprofitne organizacije. Kao rezultat ove inicijative okupljena je prva zajednica biznis profesionalaca iz najvećih kompanija koje posluju u Srbiji, koji doniraju svoja znanja i veštine pomažući rad organizacija koje se zalažu za društveno korisne ciljeve. Na ovaj način doprinosi se povećanju efikasnosti, održivosti i vidljivosti organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća.

Victoria Group se uključila u ovaj program korporativnog volontiranja koji realizuju Forum za odgovorno poslovanje, čiji je kompanija ujedno i član, i Smart kolektiv uz podršku USAID-a. Tim povodom joj je na ovogodišnjem Forumu socijalnih inovacija uručena zahvalica, zajedno sa drugim kompanijama koje su se pridružile inicijativi.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum razvija praktična i održiva rešenja na sva četiri polja koja čine stubove društveno odgovornog poslovanja: lokalna zajednica, životna sredina, radno okruženje i tržište.