Victoria Group dobila zahvalnicu za pruženu pomoć tokom majskih poplava

Crveni Krst Beograd, dodelio je u petak, 26. decembra, zahvalnice za doprinos u zbrinjavanju i oporavku domaćinstava pogođenih poplavama u maju ove godine. Ovom prilikom zahvalnicu je dobila i kompanija Victoria Group, koja je zajedno sa svojim kompanijama članicama, učestvovala u obezbeđivanju potrebne pomoć za sugrađane iz ugroženih područja.

U procesu pružanja pomoći najugroženijim sugrađanima i saniranja posledica prouzrokovanih poplavama Victoria Group i kompanije članice ukupno su donirale preko 15, 5 miliona dinara u ove svrhe. Crvenom krstu dostavljena je značajna količina hrane, sredstva za dezinfekciju, kao i 5 računara i 5 štampača koji su olakšali unos i pregled podataka evakuisanih lica smeštenih u prihvatnim centrima. Takođe, zaposleni svih 10 kompanija članica pokazali su solidarnosti uzevši učešće u humanitarnoj akciji prilikom koje je prikupljeno više od 500 kg sredstava za ličnu higijenu, garderobe i medicinskog pribora, i predato Crvenom krstu u Beogradu, za dalju distribuciju, prema registrovanim potrebama prihvatilišta u Srbiji.