Victoria Group glavni partner CSR foruma

Kompanija Victoria Group je bila glavni partner ovogodišnje Treće međunarodne konferencije o društveno odgovornom poslovanju „CSR FORUM“, održane 11. decembra u Beogradu. 

Posetioci CSR Foruma imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim tendencijama iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i da čuju iskustva direktora multinacionalnih i domaćih kompanija i predstavnika poslovnih udruženja,Vlade, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija.

Na panel diskusijama, kroz različite perspektive razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, učesnici su razgovarali i o potencijalnim rešenjima koja mogu da se primene u Srbiji.

Pored Victoria Group, konferenciju su podržale i Coca-Cola Hellenic, Societe Generale, Vip mobile, Erste Banka, Banca Intesa; Holcim, Titan i USAID.