Victoria Group na Forumu za održive zajednice

Forum za održive zajednice, u organizaciji Foruma poslovnih lidera i Smart kolektiva, uz podršku USAID i ISC, održan je 27. juna u Beogradu. Konferencija je okupila predstavnike civilnog, javnog i privatnog sektora,  koji su diskutovali o postojećoj međusektorskoj saradnji i mogućnostima za njeno unapređenje.

Kompaniju Victoria Group predstavljala je Tamara Vlastelica Bakić, savetnik za korporativne komunikacije, učestvujući u panel diskusiji „Inovativna filantropija - Kako biznis može da pomogne lokalnoj zajednici?“. Ona je predstavila politiku društveno odgovornog poslovanja Victoria Group i konkretne napore kompanije da investira i aktivno doprinese razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje. Takođe je iznela dosadašnja iskustva kompanije u projektima društvene odgovornosti uz fokus na sistemsku i održivu podršku u rešavanju društvenih problema. Pored kompanije Victoria Group, u ovom delu konferencije učestvovali su i predstavnici kompanija Vip mobile, Holcim i Philip Morris.

Posebna pažnja na konferenciji bila je posvećena uključivanju kompanija u saniranje posledica katastrofalnih poplava koje su zadesile region i transparentnom trošenju prikupljenih sredstava, a u diskusiji je učestvovao i direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Vlade Republike Srbije, Marko Blagojević i direktor Fonda B92 Veran Matić.