Victoria Group o desetogodišnjem iskustvu u korišćenju OIE na konferenciji o biomasi

U Novom Sadu je 15 i 16. novembra održana međunarodna konferencija „SEE ENERGY - Connect&Supply 2016“ u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, sa ciljem promovisanja korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije i umrežavanja svih aktera u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE). Konferencija je okupila oko 200 učesnika: predstavnike stotinak kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije i Slovačke, kao i predstavnike državnih institucija, privrednih udruženja i bankarskog sektora. 

Tokom dva dana konferencije dat je pregled stanja u sektoru OIE i potencijala biomase u regionu, predstavljene su nove perspektive korišćenja i inovacije u poslovanju sa biomasom kroz prikaz novih tehnologija i primera iz prakse. Poseban akcenat bio je na zaštiti životne sredine, ali i na temi stvaranja okruženja koje bi podstaklo razvoj OIE: investicijama, zakonskom okviru i podršci finansijskih institucija.

Ispred kompanije Victoria Logistic, članice Victoria Group, na konferenciji je učestvovala Natalija Kurjak, direktorka marketinga, sa prezentacijom o primeni agro peleta i slame. Tom prilikom ona je predstavila i iskustva iz desetogodišnje primene poljoprivredne biomase u okviru poslovnog sistema Victoria Group: u fabrikama Sojaprotein i Victoriaoil, i peleternici Victoria Starch.