Victoria Group partner seminara „Perspektiva i razvoj poljoprivrede u Srbiji u narednoj deceniji"

Kompanija Victoria Group je kao partner podržala organizaciju drugog po redu seminara studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Perspektiva i razvoj poljoprivrede u Srbiji u narednoj deceniji" održanom na Zlatiboru od 10. do 14. aprila 2013. godine. Seminar je okupio oko 400 studentskih predstavnika sa ciljem usmeravanja mladih stručnjaka, daljeg unapređenja saradnje među poljoprivrednim fakultetima i višim školama, i promovisanja poljoprivrede kao jedne od najprofitabilnijih grana proizvodnje.

Osim podrške u organizaciji, naša kompanija je učestvovala i kroz tri prezenacije koje su održale kolege  Aleksandar Stanković iz Victoriaoila na temu potencijala proizvodnje biodizela u Srbiji, Goran Stanković iz Victoria Logistic na temu značaja izvoza žitarica za srpsku poljoprivredu, dok je Marija Tatarevic predstavila ceo poslovni sistem i kompaniju kao poslodavca. Prezentacije su u velikoj meri zainteresovale kako studente, tako i same profesore, koji su istakli da u svojim predavanjima često pominju Victoria Group kao dobar primer iz prakse.