Victoria Group se predstavila Delegaciji industrijalaca Italije

Ambasada Italije je, kao višegodišni partner Međunarodnog foruma o obnovljivim izvorima energije, organizovala susret predstavnika kompanije Victoria Group sa zvaničnom delegacijom italijanske poslovne asocijacije industrijalaca Confindustria Italia. Delegaciju su činili generalni direktori preko 60 renomiranih kompanija, od kojih je jedan deo vrlo zainteresovan za saradnju u oblasti obnovljivih izvora energije i elektroenergetike. Prisutne je u ime kompanije na početku pozdravio Zoran Mitrović, generalni direktor Victoria Group, dok je prezentaciju o energetskoj efikasnosti i biomasi održao Thomas Boitani FitzGerald, direktor strategije. Nakon toga je usledila sesija sa pitanjima i diskusija o potencijalima saradnje i strateškog partnerstva u domenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora (biomasa, biogorivo i dr.).