Servis akcionara

1. Da li akcionarsko društvo mora da mi isplati dividendu jer posedujem akcije?

2. Kako mogu da saznam kako posluje firma čije akcije posedujem?

3. Može li neko drugi umesto mene dati nalog za prodaju mojih akcija?

4. Kako i kada se informisati o ishodu aukcije?

5. Šta uraditi ako novac nakon sedam dana od uspešne aukcije nije legao na račun?

6. Do kad je nalog koji ste dali svom brokeru važeći?

7. Koje poreze plaćam kao vlasnik akcija i prilikom prodaje akcija?