Finansijski izveštaji

2019. godina

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2019 godinu

2018. godina

Godišnji finansijski izveštaj Sojaprotein ad za 2018. godinu

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2018 godinu

2017. godina

Godišnji finansijski izveštaj Sojaprotein ad za 2017. godinu

Kvartalni izveštaj za period Januar-Mart 2017.

Polugodišnji finansijski izveštaj januar-jun 2017.

Kvartalni Izveštaj za III kvartal i prvih devet meseci 2017.

2016. godina

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

Kvartalni finansijski izveštaj januar-mart 2016.

Polugodišnji finansijski izveštaj januar-jun 2016.

Kvartalni Izveštaj za III Kvartal i prvih devet meseci 2016.

2015. godina

Godišnji izveštaj za 2015. godinu

Kvartalni finansijski izveštaj januar-mart 2015.

Polugodišnji finansijski izveštaj januar-jun 2015.

Kvartalni finansijski izveštaj januar-septembar 2015.

2014. godina

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Kvartalni finansijski izveštaj januar-mart 2014.

Polugodišnji finansijski izveštaj januar-jun 2014.

2013. godina - GODIŠNJI IZVEŠTAJI

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

2013. godina - KVARTALNI IZVEŠTAJI

Polugodišnji finansijski izveštaj januar-jun 2013.

Kvartalni finansijski izveštaj januar-septembar 2013.

Kvartalni finansijski izveštaj januar-mart 2013.

Napomene uz kvartalne izveštaje januar-mart 2013.

2012. godina - GODIŠNJI IZVEŠTAJI

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2012. godina - KVARTALNI IZVEŠTAJI

Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012.

Finansijski izveštaji za II kvartal 2012. godine

Kvartalni Finasijski izveštaj za period Januar – Mart 2012. godine

2011. godina - GODIŠNJI IZVEŠTAJI

Finansijski izveštaji za poslovnu 2011.godinu.

Napomene uz Bilanse 31.12.2011.

Godišnji Izveštaj za poslovnu 2011. godinu.

2011. godina - KVARTALNI IZVEŠTAJI

Devetomesečni finansijski izveštaj za period 01.01. - 30.09.2011.godine

Napomene uz bilans uspeha i bilans stanja na dan 30.09.2011.

Polugodišnji finansijski izveštaj za period 01.01. - 30.06.2011.godine

Napomene uz bilans uspeha i bilans stanja na dan 30.06.2011.

Kvartalni finansijski izveštaj za period 01.01. - 31.03.2011.godine

Napomene uz bilans stanja na dan 31.03.2011.

Napomene uz bilans uspeha na dan 31.03.2011.

2010. godina

Konsolidovani Finansijski Izveštaj za poslovnu 2010. godinu

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2010. godinu

Finansijski izvestaji za poslovnu 2010.godinu.

Napomene uz Bilanse 31.12.2010.

Devetomesečni izveštaj januar - septembar 2010.

Polugodišnji izveštaj januar - jun 2010.

Kvartalni finansijski izveštaj januar - mart 2010.

2009. godina

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2009. godinu

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2009. godinu

Finansijski izveštaji za poslovnu 2009.godinu

Napomene uz bilans stanja za 2009. godinu

Devetomesečni izveštaj januar - septembar 2009.

Polugodišnji izveštaj januar - jun 2009.

Kvartalni finansijski izveštaj januar - mart 2009.

2008. godina

Konsolidovani bilans za 2008. godinu

Napomene uz konsolidovani bilans za 2008. godinu

Finansijski izveštaji za poslovnu 2008.godinu

Devetomesečni izveštaj januar - septembar 2008.