tradkon SPC-500P

HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Sadržaj proizvoda % Garantovani sadržaj
Protein* (N x 625) min. 62,0 % (I)
Voda max. 8,0 % (I)
Mast* max. 0,5% (I)
Celuloza* max. 5,0 % (I)
Pepeo* max. 7,0 % (I)
*računato na suvu materiju Rezultat dobijen (I) analizom

OSNOVNA SVOJSTVA

Boja svetlo smeđa
Ukus svojstven proizvodu
Miris neutralan
Izgled zrnast

Varijacije navedenih vrednosti boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrno soje). Tradicionalni sojni koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).

Naziv proizvoda Šifra proizvoda Granulacija Pojedinačno pakovanje Broj vreće na paleti Neto težina na paleti
TRADKON SPC-500P BFC100000401 gruba 25 kg 30 750 kg
TRADKON SPC-500P BFC100000412 gruba big bag 1 1000 kg
TRADKON SPC-500P BFC100000403 gruba rinfuz - -

Primena proizvoda

TRADKON SPC-500P je prvenstveno namenjen za ishranu prasadi, živine i kućnih ljubimaca.