TRADKON SPC HC

OSNOVNA SVOJSTVA

Tradicionalni sojini koncentrati TRADKON SPC HC su komponente za prehrambenu industriju odnosno ljudsku upotrebu (HC - ”Human Consumption”).

PRIMENA PROIZVODA

Industrijska prerada mesa

TRADKON SPC HC se koriste u industrijskoj preradi mesa prvenstveno zahvaljujući svojim visokim nivoima belančevina, sa odgovarajućim aminokiselinskim sastavom, i po tome se koriste kao ekstenderi ili zamenjivači dela belančevina iz mesa. Najčešće se koriste da zamene crveno meso (svinjetina ili govedina), zamena za pileće i riblje meso.

Konditorska industrija

TRADKON SPC HC se koriste kao hranljivi dodatak u konditorskoj industriji u količinama do 5 %, naročito radi povećanja sadržaja proteina, što je od posebnog značaja ako se ima na umu da su ovi proizvodi prvenstveno namenjeni mlađim uzrastima. Utiče na poboljšanje finoće i strukture kolača i produžuje svežinu proizvoda.

Industrija testenina

Koriste se u izradi testenina uobičajenog sastava kao i specijalnih vrsta čime se povećava hranljiva i biološka vrednost.

Društvena ishrana

Koriste se za pripremu jela u društvenoj ishrani radi poboljšanja organoleptičkih osobina, hranljive vrednosti i održivosti proizvoda.

Dijetetski proizvodi

Koriste se za proizvodnju različitih dijetetskih proizvoda za dopunsku ishranu sportista i rekreativaca.