Održano 57. Savetovanje uljara sa fokusom na inovacije

U Herceg Novom je u periodu od 19. do 24. juna održano 57. Savetovanje o proizvodnji i preradi uljarica sa temom „Inovacije za bolji svet“. Konferenciju su organizovali Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, poslovno udruženje „Industrijsko bilje“ i Savet tehnologa industrije ulja, a tradicionalno su učestvovale 4 kompanije članice Victoria Group: Victoria Logistic, Victoriaoil, Sojaprotein i  SP Laboratorija.

Savetovanje je otvorio Srđan Popov, direktor uljare Victoriaoil, pozdravivši oko 80 učesnika skupa. Tokom ovog petodnevnog dešavanja prezentovani su brojni radovi i iskustva stručnjaka iz različitih oblasti proizvodnje i prerade uljarica. 

Stručnjaci Victoria Group učestvovali su sa nekoliko radova.  Victoriaoil i Victoria Logistic predstavile su rad o odabiru hibrida suncokreta za industrijsku preradu, čiji su autori: Vladimir Šarac, Zorica Stojanović, dr Duško Marinković, Ljubica Vukićević i Natalija Kurjak. Sojaprotein je predstavio tri rada na temu sojinih proteinskih koncentrata. Jovana Doroslovac je ispred grupe autora prezentovala  rad „Boja sojinog proteinskog koncentrata proizvedenog na dva  načina (double FDS and SFD)“, Branislav Sremćev je ispred grupe autora prezentovao  „Uticaj dodavanja rastvarača na rad prese u pogonu za proizvodnju SPC“,  dok je Zorica Belić ispred grupe autora izlagala na temu „Kvalitet visokoproteinske kaše sa sojinim proteinskim koncentratom“. Ljiljana Vujačić iz SP Laboratorije je svoj doprinos skupu dala govoreći, takođe ispred grupe autora, o trendovima u proizvodnji i kontroli prirodnih biljnih ulja.

57. Savetovanje uljara